Her kategoride ilk üçe giren yarışmacılara ödüller verilecektir.

Katılımcılara
Üçüncülere
ikincilere
Birincilere
7